bg-banner-over-big

19-09-2017 Kabinet wil 2,5 miljard opzijzetten voor investeringen ondernemers

Kabinet wil 2,5 miljard opzijzetten voor investeringen ondernemers

Het kabinet wil 2,5 miljard euro opzijzetten voor ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden in het buitenland of op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland.

Dit moet via een speciaal op te richten loket dat partner wordt voor ondernemers, meldt het ministerie van Financiën  op Prinsjesdag. Met een dergelijk loket moeten investeringen die nu nog niet gedaan worden, mogelijk worden.

Ondernemers moeten via Invest-NL terecht kunnen bij één loket voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s.

De minister van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel werken aan het indienen van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018. In het plan gaat het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) op als ontwikkelpoot op in Invest-NL.

Verder komt er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Dit centrum helpt ondernemers hun eigen cybersecurity te organiseren en zet zich in voor het tegengaan van cyberspionage en andere vormen van cybercrime.

De NVWA krijgt eenmalig 25 miljoen euro om de toezichtstol te versterken.

Bron: Nu.nl

 

Gerelateerde berichten