bg-banner-over-big

10-10-2017 Dit moet je als mkb-ondernemer weten van het regeerakkoord

Ondernemers kunnen uitkijken naar een regeerakkoord dat over de breedte gunstig lijkt uit te pakken voor bedrijven. Zo wordt de winstbelasting verlaagd, de loondoorbetaling bij ziekte verkort voor kleine werkgevers en het ontslagrecht versoepeld. NUzakelijk zet enkele maatregelen op een rij.

Lagere vennootschapsbelasting

Op alle fronten wordt de vennootschapsbelasting verlaagd. Voor de eerste 200.000 euro winst daalt het tarief in stappen van 20 procent naar 16 procent in 2021. Over een winst van meer dan 200.000 euro daalt de belasting in fases van 25 procent naar 21 procent in 2021. De dividendbelasting wordt helemaal afgeschaft.

De belastingverlaging moet worden gefinancierd met de opbrengst uit de bestrijding van belastingontwijking en het verbreden van de belastinggrondslag op bedrijven.

Wel gaat het belastingtarief in box 2 (voor de belangen in ondernemingen en coöperaties) omhoog van 25 procent naar 28,5 procent in 2021. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemingen niet massaal overstappen naar een BV.

Verder wordt het ook moeilijker om te schuiven met verliezen voor de vennootschapsbelasting. Een eerder voorgenomen verlenging van het eerste tarief van de winstbelasting naar 350.000 euro wordt teruggedraaid. Ook na 2017 blijft deze grens 200.000 euro.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Een kleine werkgever (tot 25 werknemers) hoeft het loon van een zieke werknemer straks nog maar één jaar in plaats van twee jaar door te betalen. Zo moet het makkelijker worden voor mkb-ondernemers om personeel aan te nemen.

Wel moeten kleine werknemers straks een “uniforme lastendekkende premie” betalen. Dit moet het mogelijk maken voor het UWV om de loondoorbetaling in het tweede jaar over te nemen. Ook blijft de werknemer genieten van ontslagbescherming in het tweede jaar.

Hoe is het nu? De werkgever moet in twee jaar minstens 170 procent van het jaarloon uitbetalen en elk jaar minstens 70 procent. Meestal wordt in het eerste jaar 100 procent en in het tweede jaar 70 procent uitbetaald.

Verlaging regeldruk

Opnieuw moet de regeldruk voor ondernemers worden verlaagd. Zo moet de huidige bedrijfs-effectentoets worden uitgebreid met een mkb-toets. Deze moet rekening houden met de beperkte capaciteit van mkb-ondernemingen om te voldoen aan het soms grote pakket eisen voor overheidsopdrachten.

Ook wordt opnieuw verklaard dat de Rijksoverheid binnen dertig dagen facturen moet gaan betalen. In 2016 werd gemiddeld 95,1 procent van de facturen bij de verschillende departementen binnen dertig dagen betaald.

Versoepeling onslagrecht

Het moet makkelijker worden om een werknemer te ontslaan op basis van meerdere gronden als de afzonderlijke ontslaggronden niet genoeg zijn voor ontslag. Voor de rechter moet het mogelijk zijn om dan alsnog de arbeidsovereenkomst te schrappen. Wel staat er mogelijk een extra vergoeding tegenover voor de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Eenvoudigere transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers komen straks eerder in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Als een kleine onderneming (minder dan 25 werknemers) de transitievergoeding voor een ontslagen werknemer niet kan betalen, kan het bedrijf een beroep doen op de overbruggingsregeling. De werkgever hoeft dan niet de volledige transitievergoeding te betalen.

Verder komt er compensatie voor ondernemers die een transitievergoeding moeten betalen omdat ze het bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte.

In totaal is er 100 miljoen euro gereserveerd voor deze maatregelen.

Door: Nu.nl

 

Gerelateerde berichten